Dobšinský kopec

Dobšinský kopec 2021 – Vyjadrenie riaditeľa pretekov

Stalo sa už tradíciou, že každoročne po skončení podujatia na Dobšinskom kopci zhodnotil aktuálny ročník ten najpovolanejší, riaditeľ pretekov Marcel Kollárik.

Dobšinský kopec

XXXVII. ročník však všetkých zaskočil svojim predčasným ukončením, po mimoriadnej udalosti. Ani tentoraz však nebude chýbať záverečné zhodnotenie podujatia, na ktorého príprave sa obetavo podieľalo množstvo ľudí a partnerov. K tým všetkým smeruje od nás z Dobšinej veľká vďaka za ich prácu a pomoc. Tí všetci si zaslúžia detailne vysvetlenie okolností, ktoré sa udiali uplynulý náročný víkend. Nechajme však hovoriť samotného riaditeľa pretekov Dobšinský kopec 2021, Marcela Kollárika:

Pripraviť podujatie Majstrovstiev Európy bola veľmi zložitá úloha, ktorú náš tím dokázal zvládnuť za neuveriteľne krátky čas. Náročný proces, ktorý bol poznačený meniacimi sa pandemickými opatreniami, celkovým stavom kvality trate a zložitou finančnou situáciou, ešte viac komplikovali prípravu pretekov.

V spolupráci so Slovenskou správou ciest, stavebnými a ďalšími firmami, za pomoci desiatok dobrovoľníkov sa nám podarilo upraviť trať do stavu, ktorý vyhovuje náročným bezpečnostným kritériám Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA).

Aj preto nám 12. júla 2021 udelila Slovenská asociácia motoristického športu (SAMŠ) „Povolenie usporiadať podujatie“. Ku dňu konania pretekov sme Rade športových komisárov predložili všetky potrebné povolenia na organizáciu pretekov. Ich súčasťou bol aj Bezpečnostný plán, ktorý detailne zachytáva všetky dôležité prvky pretekov – vrátane podrobného zabezpečenia trate, realizácie rádiového spojenia, materiálneho zabezpečenie, postupov pri zásahoch na trati, ap.

Presne podľa týchto dokumentov bola aj zabezpečená trať XXXVII. ročníka Dobšinského kopca. Podľa neho sme postupovali pri riadení oboch tréningových jázd a tiež pri mimoriadnej udalosti počas druhej tréningovej jazdy, keď jazdec so štartovým číslom 53 prerazil zvodidlá a následne zachytil traťového komisára, ktorý stál niekoľko metrov za zvodidlami.

Dobšinský kopec

Nehoda bola nahlásená o 13:37 hod. Okamžite boli aktivované záchranné zložky z priestoru štartu a o 13:40 hod. dorazili na miesto havárie Rescue systém, sanitka s lekárom, ako aj bezpečnostné a záchranné vozidla usporiadateľa. Privolané z trate boli tiež ďalšie dve sanitné vozidlá. Ich posádky zabezpečili vyšetrenie jazdca, ktorý bol vtedy už pri vozidle, a realizovali jeho ďalší prevoz na odborné vyšetrenie do najbližšej nemocnice v Rožňave. Už počas prvých záchranných prác na zastabilizovaní nášho traťového komisára, hlavný lekár okamžite kontaktoval Leteckú záchrannú službu, aby bol zaistený rýchly transport. Pacient bol celý čas pri vedomí a v stabilizovanom stave letecky prevezený do nemocnice v Košiciach.

Poškodenú časť zvodidiel sme potom nahradili balíkmi slamy, vyčistili trať, zabezpečili vlajkové označenie miesta udalosti, a pripravili všetko na dokončenie druhej tréningovej jazdy. Následné zasadanie Rady športových komisárov znamenalo prerušenie tréningovej jazdy približne na 1 až 2 hodiny. Medzinárodný pozorovateľ FIA zároveň prechádzal ďalšie úseky trate, a dokumentoval technické úpravy zvodidiel, ich poškodenia hlavne vo vonkajších oblúkoch.

Športoví komisári si vypočuli správu delegátov FIA o zistených skutočnostiach na trati. Nato pozorovateľ FIA výrazne odporučil Rade športových komisárov zrušiť ďalší tréning a z bezpečnostných dôvodov aj nedeľňajšie súťažné jazdy Majstrovstiev Európy. Následne, z rovnakých bezpečnostných dôvodov, rozhodli aj slovenskí a českí športoví komisári a delegovaní zástupcovia o zrušení ďalších rámcových pretekov.

V danom momente boli však pre nás najdôležitejšie správy z nemocníc. Hovorili o stabilizovanom stave oboch zranených. Pacienti boli a sú pod neustálym intenzívnym dohľadom. Hlavný lekár podujatia nás denne informuje o ich stave a my im želáme skoré uzdravenie.

Vzhľadom na to, že sa jednalo o mimoriadnu udalosť na podujatí riadenom SAMŠ-om (Slovenská asociácia motoristického športu), okamžite boli uskutočňované ďalšie kroky spojené s informovanosťou sekretariátu SAMŠ, hlavného technického komisára a bezpečnostného delegáta SAMŠ. Bola určená komisia podľa Bezpečnostného plánu a pravidiel SAMŠ-u na vykonanie detailného šetrenia tejto mimoriadnej udalosti a oznámená na Políciu SR. Od tejto chvíle spolupracujeme s vyšetrovacími orgánmi polície a budeme čakať na ďalší vývoj a závery vyšetrovania.

Ako riaditeľ motoristického podujatia si uvedomujem vážnosť udalosti, ku ktorej došlo. Mrzí nás o to viac, že sme sa pri príprave podujatia snažili urobiť maximum a nechceli sme zanedbať nič, čo by mohlo znížiť bezpečnosť jazdcov, činovníkov i divákov. Žiaľ, stalo sa a prijímam zodpovednosť za túto udalosť.

Dnes je ťažko hodnotiť správnosť rýchleho rozhodnutia športových komisárov. Možno, ak by bol umožnený dojazd druhej tréningovej jazdy s patričnými bezpečnostnými opatreniami, na ktoré sme boli pripravení, a do nedeľňajších pretekov sme zabezpečili osadenie cestných panelov na poškodený úsek cesty, ktoré už boli medzičasom v sobotu poobede dovezené do Dobšinej, tak to mohlo dopadnúť opäť štandardne – teda dobre!

XXXVII. ročník Dobšinského kopca tak ukončil určitú etapu, kedy s výnimkou minuloročnej pandemickej prestávky sme ho dokázali organizovať každoročne od roku 1989, a to s neustálym kvalitatívnym vývojom. Zaradenie do šampionátu Majstrovstiev Európy bolo pre nás veľkou výzvou a myslím si, že sme za tých deväť ročníkov Slovensku neurobili hanbu.

Dobšinský kopec

Dnes som zalistoval v histórii našich pretekov a vrátil som sa až do roku 1975, kedy v záverečnej správe delegáta bola zdôraznená potreba generálnej rekonštrukcie povrchu vozovky, a tiež nutnosť inštalovania certifikovaných bezpečnostných zvodidiel. Vtedy, na základe tohto hodnotenia, nebolo povolené uskutočniť organizovanie PAV v roku 1976. Najbližší ročník sa tak konal až v roku 1983!

Nehľadám v tom žiadnu paralelu, a chcem veriť, že to nebude náš prípad. Len chcem poukázať na to, že problémy s bezpečnosťou sú podobné, ako u našich predchodcov pred desiatkami rokov. Nebudem ani hodnotiť stav cestných zvodidiel na našej trati, a už vôbec nie na Slovensku, ani kritizovať prácu cestárov. Tí vždy vyvíjali maximum úsilia na to, aby sme každý rok na Dobšinskom kopci vôbec mohli odštartovať. Problém so stavom ciest, a nielen tých I. triedy, je celospoločenský. Možno závery nášho prípadu prinesú nejaké konkrétne údaje, a možno aj výsledky. Veď tu nejde len o bezpečnosť počas pretekov. Ide o všeobecnú bezpečnosť na cestných komunikáciách. Ľudia majú právo byť nahnevaní. Majú právo žiadať vysvetlenia a odpovede, kedy už konečne budú cesty „normálne a bezpečné“.

Chcem sa poďakovať všetkým partnerom, stovkám dobrovoľníkom a tiež delegovaným činovníkom a pretekárom za ich ústretovosť a ľudskú spolupatričnosť v období, keď sa väčšina vzdáva nárokov na vyplatenie náhrad, diét či štartovných poplatkov. Našou snahou je vysporiadať všetky záväzky napriek tomu, že zrušenie pretekov nás dostalo do ťažkej situácie. Ospravedlňujem sa priaznivcom a fanúšikom, že sme pre nich nedokázali zabezpečiť plnohodnotný víkend. Žiaľ, motoristický šport je v tomto smere nevyspytateľný.

Marcel Kollárik, riaditeľ pretekov
Dobšinský kopec 2021

freefoto: Miro Kaľavský, Martin Paľov

Pridaj komentár